Galerie


Vyasa Puja HH Sacinandana Swami

Februar 2020

Photos von Marietta Guliashvili



Radhastami celebration

September 2019



Vyasa Puja HH Bhakti Bushana Swami

Juli 2019

Photos von Aida Nedzelskyte



Kirtan Mela

Juni 2019

Photos von Marietta Guliashvili



Sri Krishna Janmastami festival

September 2018

Photos von Marietta Guliashvili